Ergonomi

Besvär med nacke, axlar och handleder är vanliga problem vid bildskärmsarbete. Svetsare utan automatiskt avbländande svetsglas får ofta nackbesvär. För många och/eller för tunga lyft samt felaktiga arbetsställningar skapar besvär i muskler och leder. Några enkla instruktioner eller hjälpmedel kan förhindra ohälsa och sjukskrivning och spara personalens kroppar från belastningsskador.

Vad säger föreskrifterna?

Arbetsgivaren har ansvar för att:

 • undersöka om arbetstagarna utsätts för arbete som kan vara hälsofarligt eller onödigt tröttande utifrån:

  • arbetsställningar

  • arbetsrörelser

  • manuell hantering

  • repetitivt eller handintensivt arbete

  • felaktiga synförhållanden som påverkar arbetsställningar och arbetsrörelser negativt

 • undersöka om det finns risk för belastningsskador utifrån hur länge, hur ofta och hur mycket belastning arbetet innebär.

 • anordna medicinska kontroller vid handintensivt arbete som kan innebära risker för skador i nacke, skuldra, arm eller hand även att åtgärder gjorts.

Vad behöver ni hjälp med?

Oavsett om ni har en fråga eller ett specifikt behov, tveka inte att ta kontakt. Ibland vet man inte var man ska börja och ibland har man god insikt men behöver hjälp utifrån. Vi skräddarsyr efter era önskemål och behov. Det viktigaste är att ni inom ert företag får en god arbetsmiljö för all personal.