Organisatorisk och Social arbetsmiljö

Ohälsosam arbetsbelastning, arbetsrelaterad stress, konflikter och kränkande särbehandling kan sänka en arbetsgrupp och i värsta fall ett helt företag. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är svårare att ta på men kanske en av de viktigaste grundstenarna för ett framgångsrikt företag.

Vad är OSA?

Den organisatoriska arbetsmiljön är resultatet av hur arbetet ordnas, styrs, kommuniceras och hur beslut fattas. Den sociala arbetsmiljön är hur vi samspelar med och påverkas av de personer som finns runt omkring oss. I längden påverkar det även den fysiska arbetsmiljön.

Alla arbetare har rätt att må bra på sin arbetsplats. Att förebygga är oftast mycket lättare än att försöka reda ut en redan infekterad situation. Ta signaler från personalen på allvar och gå till botten med eventuella problem innan situationen skadar medarbetare och företaget.

Vad säger föreskrifterna?

Arbetsgivaren har ansvar bl.a. för att:

  • förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning

  • förebygga och hantera kränkande särbehandling

  • ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (skriftligt om mer än 10 anställda)

  • anpassa resurserna till kraven i arbetsuppgifterna

  • se till att arbetarna vet vad som förväntas av dem (arbetsuppgifter, resultat, instruktioner, prioritering, hjälp vid behov)

  • motverka att arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande leder till ohälsa hos arbetstagarna

Vad behöver ni hjälp med?

Oavsett om ni har en fråga eller ett specifikt behov, tveka inte att ta kontakt. Ibland vet man inte var man ska börja och ibland har man god insikt men behöver hjälp utifrån. Vi skräddarsyr efter era önskemål och behov. Det viktigaste är att ni inom ert företag får en god arbetsmiljö för all personal.